Ważna informacja! Serwis, wysyłka i produkcja są kontynuowane bez opóźnień. Zamówienia zostaną dostarczone zgodnie z terminami podanymi na sklepie!

Pravilnik

I. Definicije
Pojmovi koji se koriste u Pravilniku znače:
1. Klijent – fizička, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj posebni propisi priznaju pravnu sposobnost, koja podnosi Narudžbu u Trgovini;
2. Potrošač – sukladno članku 22[1]. [poljskog] Građanskog zakonika je fizička osoba koja poduzima pravnu radnju s poduzetnikom, koja nije direktno povezana s njenom ekonomskom djelatnošću ili obavljanom profesijom.
3. Građanski zakonik – [poljski Građanski zakonik] zakon od 23. travnja 1964.g. (Narodne novine, br. 16, stavak 93, s izmjenama);
4. Pravilnik – ovaj Pravilnik koji opisuje opće uvjete prodaje, te uvjete pružanja usluga elektroničkim putem u Web-trgovini Artforma;
5. Web-trgovina (Trgovina) – internetski servis dostupan na adresi https://www.artforma.com.hr, pomoću kojeg Klijent može posebice realizirati Narudžbe;
6. Roba – proizvodi koji su ponuđeni u Web-trgovini;
7. Ugovor o prodaji – ugovor o prodaji Robe, u skladu s propisima [poljskog] Građanskog zakonika, sklopljen između Artforma i Klijenta, sklopljen preko servisa Web-trgovine;
8. Zakon o zaštiti potrošača – [poljski] zakon od 30. svibnja 2014 g. o zaštiti potrošača (Narodne novine, Br. 2017, stavak 683 s izmjenama);
9. Zakon o pružanju usluga elektroničkim putem – zakon od 18. lipnja 2002. g. o pružanju usluga elektroničkim putem (Narodne novine Br. 144, stavak 1204 s izmjenama);
10. Narudžba – očitovanje volje Klijenta za sklapanje Ugovora o prodaji koje određuje posebice vrstu i količinu Robe.
II. Opće odredbe
1. Ovaj Pravilnik uređuje uvjete korištenja Web-trgovine koja je dostupna na adresi  https://www.artforma.com.hr.
2. Ovaj Pravilnik je pravilnik o kojem govori članak 8. Zakona o pružanju usluga elektroničkim putem.
3. Web-trgovina Artforma, kojia djeluje na adresi https://www.artforma.com.hr, vodi FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP [porezni identifikacijski broj]: 9231729378. Ekonomska djelatnost je registrirana u Centralnoj Evidenciji i Informaciji o Ekonomskoj Djelatnosti (CEIDG), kojima upravlja Ministar zadužen za gospodarstwo.
 
4. Ovaj Pravilnik temeljno određuje:
- pravila registracije i korištenja računa u Web-trgovini; 
- uvjete i pravila predavanja elektroničkih Narudžbi u Web-trgovini;
- pravila sklapanja Ugovora o prodajni za usluge koje su pružane u Web-trgovini.
5. Korištenje Web-trgovine je moguće pod uvjetom da tele-informatički sustav Klijenta ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve: Pristup internetu. Internetski preglednik (npr. Google Chrome, Internet Explorer, Opera itd.).
6. Za korištenje Web-trgovine Klijent treba imati vlastit pristup kompjuteru ili drugom uređaju s pristupom internetu.
7. U skladu s obvezujućim zakonskim propisima Artforma pridržava mogućnost ograničenja pružanja usluga preko Web-trgovine samo osobama koje su napunile 18 godina. U tom će slučaju potencijalni Klijenti biti obaviješteni.
8. Klijenti mogu dobiti pristup ovom Pravilniku u bilo kojem trenutku preko poveznice koja se nalazi na glavnoj stranici internetskog servisa https://www.artform.com.hr te preuzeti ga i odštampati.
 
III. Uvjeti korištenja Web-trgovine
1. Registracija u Web-trgovini nije obavezna. Klijent može staviti narudžbu bez registracije u Web-trgovini, posle čitanja i prihvaćanja ovog Pravilnika.
Registracija slijedi nakon popunjavanja i prihvaćanja registracijskog obrasca koji je dostupan na jednoj od stranica Trgovine.
Prihvaćanje sadržaja ovog Pravilnika i upis osobnih podataka, koji su označeni kao obvezni, je uvjet za registraciju.
Artforma može oduzeti Klijentu pravo na korištenje Web-trgovine, te ograničiti njegov pristup dijelu ili cjelini resursa Web-trgovine s trenutnim učinkom ako Klijent krši odredbe Pravilnika, posebice kad Klijent:
- tijekom registracije u Web-trgovinu navodi lažne, netočne ili neaktualne informacije, koje dezinformiraju ili narušavaju prava trećih lica,
- preko internetske Trgovine uzrokuje povredu prava osobnosti trećih lica, posebno prava osobnosti ostalih klijenata internetske Trgovine,
- ponaša se na način za koji Artforma smatra da nije u skladu s obvezujućim pravilima ili općim uvjevima korištenja internet mreže ili narušava ugled Artforma.
Osoba kojoj je oduzeto pravo za korištenje Web-trgovine ne može ponovno registrirati bez prethodne suglasnosti Artforma.
2. Za osiguravanje zaštite prijenosa poruka i podataka vezanih uz usluge koje pruža Web stranica, Web-trgovina primjenjuje tehničke i organizacijske mjere adekvatne za razinu opasnosti kod pružanja usluga, posebno sredstva koja služe za sprječavanje preuzimanja i modifikacije osobnih podataka poslanih putem interneta od strane neovlaštenih osoba.
3. Klijent posebno ima obavezu da:
- koristi Web-trgovinu u skladu sa zakonskim propisima koji obvezuju na teritoriju Hrvatskoj, odredbama Pravilnika, te općim pravilima uporabe internet meže,
- ne šalje i ne predaje sadržaj koji je zakonski zabranjen, npr. propagiranje nasilja, klevetanje ili povrede prava osobnosti i ostalih prava trećih lica,
- koristi internetsku trgovinu na način koji ne ometa njezino djelovanje, posebice uporabom određenog softvera ili uređaja,
-  ne obavlja radnje kao što su: slanje ili objavljivanje u Web-trgovini neželjene elektroničke pošte (spam),
- koristi Web-trgovinu tako da ne opterećuje ostale klijente te Artforma, 
- koristi sav sadržaj Web-trgovine samo za svoju vlastitu osobnu uporebu.
 
IV. Procedura sklapanja Ugovora o prodaji
1. Za sklapanje Ugovora o prodaji preko Web-trgovine treba ući na web stranicu https://www.artforma.com.hr izabrati Robu i poduzeti daljnja tehnička djelovanja na temelju poruka koje su prikazane Klijentu te informacija dostupnih na stranici.
2. Izbor Robe koju Klijent naručuje odvija se dodavanjem Robe u košaricu.
3. Tijekom predaje Narudžbe – dok nije pritisnuta tipka koja potvrđuje Narudžbu – Klijent ima mogućnost modifikacije unesenih podataka i izbora Robe. Za tu namjenu treba slijediti prikazane Klijentu poruke te informacije koje su dostupne na stranici.
4. Nakon što je Klijent koji koristi Web-trgovinu uvede sve neophodne podatke, prikazan je sažetak Narudžbe. Sažetak Narudžbe sadržava među ostalima opis izabranih roba ili usluga ukupnu cijenu te sve ostale troškove.
5. Za slanje Narudžbe neophodno je prihvatiti sadržaj Pravilnika, navesti osobne podatke koji su označeni kao obavezni te pritisnuti tipku koja potvrđuje Narudžbu.
6. Informacije o Robi navedene na internetskim stranicama Trgovine čine ponudu sukladno članku 66. [poljskog] Građanskog zakonika. Slanje Narudžbe od strane Klijenta je izjava o volji za sklapanje Ugovora o prodaji s Artformom, u skladu sa sadržajem Pravilnika. Ugovor se tretira kao zaključen s trenutkom primitka Narudžbe Kijenta u informatički sustav Web-trgovine, pod uvjetom da je Narudžba u skladu s Pravilnikom. Nakon sklapanja ugovora, Klijent prima e-poštu koja potvrđuje sve bitne elemente Narudžbe.
7. Kupoprodajni ugovor je na hrvatskom jeziku i njegov je sadržaj dosljedan s Pravilnikom.
8. Klijenti mogu dobiti pristup ovom Pravilniku u bilo kojem trenutku preko poveznice koja se nalazi na glavnoj stranici internetskog servisa https://www.artforma.com.hr te preuzeti ga i isprintati.
Konsolidacija, zaštita i stavljanje na raspolaganje podataka o Narudžbi i Opći Uvjeti (Pravilnik o prodaji) vrši se putem e-maila. Nakon prijave možete pogledati prethodne narudžbe na računu.
V. Dostava
1. Dostava Robe ograničena je na područje Republike Poljske i će se obaviti na adresu navedenu od strane Klijenta prilikom naručivanja.
2. Naručena Roba isporučuje se putem:
- Kurirske službe
Nema mogućnosti osobnog uručenja naručene Robe u našoj Trgovini.
Troškovi dostave: Dostava je besplatna nezavisno od načina plaćanja i kurirske službe. Dodatno, troškovi dostave su navedeni tijekom primanja Narudžbe.
3. Rok realizacije dostave iznosi: Vrijeme realizacije Narudžbe 7 do 15 dana (Vrijeme proizvodnje: maksimalno 8 radnih dana, Dostava: maksimalno 7 radnih dana) i računa se od dana kad je Klijent poslao Narudžbu.
4. Oštećenja Robe nastala tijekom dostave.
U slučaju potrošačke kupovine na udaljenosti naša Trgovina uvijek snosi rizik slučajnog oštećenja ili gubitka Robe u prometu. Ako Roba bude isporučena s očitim oštećenjem tijekom transporta, molimo Vas da prijavite takav nedostatak dobavljaču i kontaktirajte nas što je prije moguće. Kašnjenje u podnošenju takve žalbe ili uspostavljanje kontakta nema nikakvih posljedica za vaše zakonite tražbine i njihovo ispunjavanje, posebno za vaša prava prema zakonskom jamstvu za nedostatke (točka VIII Pravilnika). Brža obavijest o zabilježenim štetama tijekom prijevoza nam pomaže u istragu vlastitih potraživanja od prijevoznika ili prijevoznog osiguravatelja.
VI. Cijene i načini plaćanja
1. Cijene Roba je izražena u hrvatskoj valuti i uključuje sve elemente uključujući PDV, carinu i sve ostale troškove.
2. Klijent može platiti cijenu na sljedeće načine:
- uplatom (bankovni transfer)
- pouzećem
- plaćanjem preko sustava PayU
- plaćanjem preko sustava PayPal
Naknada se naplaćuje u trenutku kad Kupac uplati novac. U slučaju isporuke pouzećem, naknada se naplaćuje kuriru u trenutku dostave paketa kupcu.
VII. Pravo na odustanak od ugovora
Pravo na odustanak od ugovora
1. Imate pravo raskinuti Ugovor, unutar 14 dana, bez navođenja razloga. Razdoblje za odustajanje isteći će nakon 14 dana od dana kada vi ili treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi naveli, fizički prime robu ili u slučaju više stavki robe u jednoj narudžbi isporučenih zasebno, nakon 14 dana od dana kada vi ili treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi naveli, fizički prime posljednju stavku proizvoda.
Za provođenje prava na odustajanje morate nas obavijestiti ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.com.hr) o svojoj odluci raskida ovog ugovora neopozivom izjavom (primjer: pismo poslani postom, faksom ili e-poštom). Možete upotrijebiti obrazac modela odustajanja, no niste obvezni.
Kako bi se zadovoljio rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete informaciju u vezi s vašim provođenjem prava na odustajanje prije nego što istekne razdoblje odustajanja.
Posljedice odustanka od ugovora
Ako odlučite raskinuti Ugovor, vratit ćemo sva plaćanja koja smo od vas primili, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova do kojih je došlo zbog vašeg izbora načina isporuke koji nije onaj uobičajeni koji nudimo) bez pretjerane odgode, a u bilo kojem slučaju, unutar 14 dana od datuma kad smo dobili informaciju o poništenju ugovora. Povrat ćemo ostvariti istim načinom plaćanja koji ste vi upotrijebili u početnoj transakcji, osim ako niste pristali na drugo rješenje; u bilo kojem slučaju, prilikom takvog povrata nećete imati troškova.
Troškove dostave prilikom vraćanja proizvoda plaća kupac. Roba se mora vratiti u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora o kupnji na adresu: FORAM Sp.z.o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Poljska, Telefon: + 48 68 422 73 65. Ne odgovaramo za oštećenja sadržaja tijekom prijevoza, pa preporučujemo osigurati svoju pošiljku.
Vi ste jedini odgovorni za smanjenje vrijednosti prizvoda koje su rezultat korištenja na drugačiji način nego što je bilo neophodno za provjerenje svojstva, osobine i funkcije proizvoda.
  • Pravo na odustanak od ugovora je isključeno u slučaju:
  • Ugovora, u kojim predmet usluge je proizvod koji nije u standardnoj ponudi, je izrađen prema specifikacije potrošača ili prilagođen njegovim individualnim potrebama.
PRIMJER OBRASCA O RASKIDU UGOVORA
(ovaj obrazac treba popuniti i poslati samo ako želite odustati od ugovora)
- Adresat FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.com.hr
- Ja/Mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo da jednostrano raskidam/raskidamo ugovor o prodaji slijedeće robe(*) ugovora dostave slijedeće robe(*) ugovora o određom radu izvršenim proizvodjnom slijedećih stvari(*)/ izvršenje slijedeće usluge(*)
- Datum sklapanja ugovora(*)/izdaje(*)
- Ime i prezime potrošača
- Potpis/potpisi potrošača (samo ako se obrazac šalje u papirnoj vrziji)
- Datum
(*) Brisati prema potrebi
 
VIII. Reklamacije Robe
Odnosi se na Klijenta koji je Potrošač:
Dužni smo isporučiti robu bez nedostataka. Zakon o odgovornosti za nedostatke prodane robe (jamstvo za nedostatke) primjenjuje se u vezi određenoj u čl. 556 i čl. 556 [1] -556 [3] i slijedećim [poljskog] Građanskog zakonika.
Reklamacije se mogu podnijeti:
- pismeno na adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.
- putem e-pošte na adresu: service@artforma.com.hr.
U slučaju ostvarivanja prava koja su navedena u jamstvu – ukoliko ćemo smatrati ovo neophodnim za rješavanje reklamacije, dužni ste poslati nama na naš trošak neispranu robu na gore navedenu adresu. Ako bi, zbog vrste robe ili načina montaže, isporuka robe bila pretjerano teška, morate je staviti na raspolaganje na mjestu gdje se nalazi. Obvezujemo se odmah odgovoriti na reklamaciju, najkasnije u roku od 14 dana od datuma podnošenja reklamacije.
Odgovorićemo u postupku zbog jamstva ako se pronađe fizički nedostatak prije isteka dvije godine od datuma isporuke robe. U slučaju kad je predmet prodaje robljena mobilna roba odgovornost u postupku zbog jamstva traje godinu dana od datuma isporuke robe.
Preporučuje se staviti u reklamaciju (1) informacije o predmetu reklamacije, posebno o vrsti i datumu pojave oštećenja; (2) određenje zahtjeva o načinu uklanjanja oštećenja (zamjena robe za novu, popravak robe, smanjenje cijene, odustanak od ugovora - ako je ošećenje značajno); te (3) podatke za kontakt osobe koja podnosi reklamaciju, što će olakšati i ubrzati proces reklamacije. Preporuke navedene u prethodnoj rečenici su samo neobavezujuće smjernice i ni na koji način ne utječu na učinkovitost poslane reklamacije, bez uzimanja u obzir preporučenih informacija.
Odnosi se na Klijenta koji nije istovremeno Potrošač:
Kupac koji nije istovremeno Potrošač gubi jamstvena prava ako nije pregledao robu na vrijeme i na način koji je prihvaćen s takvom vrstom robe i nije odmah obavijestio prodavatelja o nedostatku, a u slučaju kad je nedostatak izašo na vidjelo kasnije – ako nije obavijestio prodavatelja odmah nakon pronalaženja nedostatka proizvoda. Ako nema obavijesti o nedostatku, roba se smatra prihvaćenom. Gore navedeno ne vrijedi u slučaju našeg zlonamjernog zatajivanja nedostatka. Reklamacije se mogu podnijeti pismenim putem na adresu Trgovine ili elektroničkom poštom.
IX. Dodatna jamstva pri prodaji robe u Trgovini
Artforma je proizvođač Robe dostupnih u Trgovini. Artforma kao proizvođač dodjeljuje dodatno jamstvo Robe koje je proizvođač po uvjetima i za razdoblje navedeno u jamstvenoj kartici koja se prilaže uz Robu. Naše jamstvo ne isključuje, ne ograničava i ne obustavlja prava Kijenta koja proizlaze iz zakona o odgovornosti za nedostatke prodane robe (Točka VIII Pravilnika).
X. Reklamacije vezane uz pružanje usluga elektroničkim sredstvima
1. Artforma poduzima aktivnosti za potpuno pravilno djelovanje Web-trgovine, koristeći trenutno dostupno tehničko znanje, te ima obvezu uklanjanja u razumnom roku svih nepravilnosti koje su prijavili Klijenti.
2. Klijent može prijaviti sve nepravilnosti ili prekide funkcioniranja servisa Web-trgovine. Nepravilnosti funkcioniranja Trgovine molimo prijaviti elektroničkom poštom na adresu service@artforma.com.hr.
3. U reklamaciji koja se odnosi na nepravilnosti vezane uz funkcioniranje Web-trgovine molimo navesti vrstu i datum pojave.
4. Obvezujemo se odmah odgovoriti na reklamaciju, najkasnije u roku od 14 dana od datuma podnošenja prijave.
XI. Izvansudske načine rješavanja reklamacija i izvršenja zahtjeva
1. Informiramo da postoje mogućnosti za korištenje izvansudskih načina reklamacije i izvršenja zahtjeva. Njihovo korišćenje je dobrovoljno i može se održati samo uz suglasnost obje stranke spora.
- Potrošač može podnijeti prijavu za pokretanje postupka izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova u vezi s ugovorom o prodaji [poljskoj] Trgovinskoj Inspekcji, u skladu s člankom. 36 Zakona o Trgovinskoj Inspekciji od 15. prosinca 2000. godine (Časopis sa zakonima, broj 4, točka 25., izmijenjen i dopunjen).
- Potrošač može također podnjeti prijavu za prepoznanje spora u vezi s ugovorom o prodaji  putem stalnog arbitražnog suda koji djeluje u odgovarajućim Inspektoratu Trgovinske Inspekcije, u skladu s člankom. 37 Zakona o Trgovinskoj Inspekciji od 15. prosinca 2000. godine (Časopis sa zakonima, broj 4, točka 25., izmijenjen i dopunjen).
- Europska komisija također pruža platformu za rješavanje sporova među Potrošačima i Poduzetnicima (ODR platforma). Dostupna je na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Detaljne informacje o rješavanju potrošačkih sporova, uključujući mogućnost rješavanja reklamacija izvansudskim putem, izvršenja zahtjeva i uvjeti za pristup postupcima su dostupni u sjedištima i na web stranicama Inspektoratu Trgovinske Inspekcije i na sljedećoj web adresi: https://OCCP.gov/spory_konsumenckie.php.
XII. Završne odredbe
1. Nadležni sud za rješavanje sporova s Potrošačima je nadležan sud prema mjestu sjedišta Artforma prema prema odgovarajućim propisima [poljskog] Zakona o građanskom postupku.
2. Rješavanje eventualnih sporova između Artforma i Klijenta koji nije Potrošač odvija se sudskim putem pred nadležnim sudom prema mjestu sjedišta Artforme.
3 Građanskog zakonika, Zakona o elektroničkoj trgovini i ostali prikladni propisi.
3. Po ostalim pitanjima, koja ovaj Pravilnik ne regulira mjerodavni će biti propisi poljskog prava, posebno odredbe zakona od 23. travnja 1964. g. Građanski zakonik (konsolidirani tekst, Narodne novine 2014., točka 121., s izmjenama i dopunma) i zakona od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Narodne novine 2014., točka 827). U slučaju sukoba ovog Pravilnika s pravima Klijenata i odredbama koje proizlaze iz opće primjenjivih odredbi, primjenjuju se opće odredbe poljskog prava.