Radovi na održavanju u tijeku - ispričavamo se na neugodnostima.
hello@artforma.com
Napišite nam e-mail
Razgovarajte putem Messengera
Razgovarajte putem WhatsAppa

Pravilnik

I. Definicije

Izrazi korišteni u Pravilniku znače:

1. Kupac - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, a čijim posebnim odredbama se stječe poslovna sposobnost, koja u sklopu Trgovine sklapa kupoprodajni ugovor s Prodavateljem.

2. Potrošač - fizička osoba koja s Prodavateljem sklapa pravni posao koji nije izravno vezan uz njegovu poslovnu ili profesionalnu djelatnost. Odredbe Pravilnika o potrošačima primjenjuju se i na fizičku osobu koja sklapa ugovor neposredno vezan uz njezinu djelatnost, kada iz sadržaja tog ugovora proizlazi da za tu osobu nije profesionalne naravi, a proizlazi osobito iz predmeta njegovu djelatnost, stavljenu na raspolaganje temeljem odredaba o Središnjem registru i podacima o gospodarskoj djelatnosti.

3. Prodavatelj - subjekt koji upravlja i vodi trgovinu, tj. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sa sjedištem u ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, upisano u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000756639, dokumentaciju i registracijske spise tvrtke čuva Okružni sud Poznań - Nowe Miasto i Wilda u Poznańu , IX privredni odjel Državnog sudskog registra . Kontakt s Prodavateljem moguć je putem:

4. Pravilnik - ovaj dokument definira opće uvjete prodaje i pravila pružanja elektroničkih usluga u sklopu Internet trgovine Artforma.

5. Mrežna trgovina (Trgovina) – internetska trgovina koja djeluje pod imenom Artforma dostupna na artforma.com.hr.

6. Roba– proizvodi ponuđeni u Internet trgovini.

7. Kupoprodajni ugovor – ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca na daljinu putem Internet trgovine.

8. Narudžba – Izjava namjere Kupca, usmjerena izravno na sklapanje Kupoprodajnog ugovora, u kojoj se posebno navodi vrsta i broj Robe.

 

II. Općenito

1. Ovim Pravilima definirana su pravila korištenja internetske trgovine dostupne na: artforma.com.hr/. Kupac treba pročitati Pravilnik prije registracije računa u Trgovini, jer on oblikuje njegova prava i obveze.

2. Ovaj Pravilnik su propisi iz čl. 8. Zakona od 18. srpnja 2022. o pružanju elektroničkih usluga.

3. Ovim se Pravilnikom posebno utvrđuje:

 • Pravila za registraciju i korištenje računa kao dijela Online trgovine.
 • Uvjeti i pravila za slanje Narudžbi elektroničkim putem u sklopu Internet trgovine.
 • Načela sklapanja Ugovora o prodaji korištenjem usluga koje se pružaju u sklopu Internet trgovine.

4. Sukladno obvezi koja proizlazi iz Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga, kao i imajući u vidu obveze informiranja iz čl. 12 sek. 1. točka 19. i 20. Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. Prodavatelj obavještava da:

- tehnički uvjeti za korištenje trgovine su sljedeći: bilo koji uređaj koji može pokrenuti web preglednik, kao što su: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Dodatni tehnički zahtjevi:

 • Kolačići omogućeni
 • JavaScript omogućen,
 • Skočni prozori omogućeni,
 • Instaliran je Adobe Flash Player 11 ili noviji.

- značajna interoperabilnost digitalnog sadržaja Trgovine s računalnim hardverom i softverom Kupca može biti sljedeća: u izvršavanju brzih prijenosa putem PayPal, Stripe, Braintree.

5. Kako bi koristio internetsku trgovinu, Kupac treba sam osigurati pristup računalnoj stanici ili terminalnom uređaju s pristupom Internetu.

6. Sukladno važećim zakonima, Artforma zadržava pravo ograničiti pružanje usluga putem Internet trgovine na osobe starije od 18 godina. U tom će slučaju potencijalni kupci biti obaviješteni o gore navedenom.

7. Kupci mogu pristupiti ovim Pravilima u bilo kojem trenutku putem poveznice na početnoj stranici web stranice artforma.com.hr/ te ih preuzeti i ispisati sami.

 

III. Pravila korištenja internetske trgovine

1. Registracija u Internet trgovini nije obavezna. Kupac može izvršiti narudžbu bez registracije u Trgovini nakon što pročita i prihvati ove Odredbe. Registracija se odvija ispunjavanjem i prihvaćanjem obrasca za registraciju dostupnog na web stranici Trgovine. Uvjet za registraciju je suglasnost sa sadržajem Pravilnika i davanje osobnih podataka označenih kao obvezni.

2. Kako bi osigurao sigurnost prijenosa poruka i podataka u vezi s uslugama koje pruža u sklopu Internet trgovine, Prodavatelj poduzima tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju ugroženosti sigurnosti pruženih usluga, a posebice mjere za sprječavanje neovlaštenog preuzimanja i izmjene osobnih podataka poslanih na internetu.

3. Kupac je posebno dužan:

 • koristite internetsku trgovinu na način u skladu s opće važećim zakonom, odredbama Pravilnika, kao i općim načelima korištenja interneta.
 • ne pružati ili prenositi sadržaj zabranjen zakonom, npr. sadržaj koji promiče nasilje, klevetnički ili krši osobna prava i druga prava trećih strana,
 • koristite internetsku trgovinu na način koji ne ometa njezino funkcioniranje, posebice korištenjem određenog softvera ili uređaja,
 • nepoduzimanje radnji koje se sastoje od slanja ili objavljivanja neželjenih komercijalnih informacija (spam) kao dijela internetske trgovine,
 • koristite internetsku trgovinu na način koji nije neugodan za druge Kupce i Prodavatelja,
 • koristite bilo koji sadržaj objavljen kao dio internetske trgovine samo za osobnu upotrebu u nekomercijalne svrhe,

4. Prodavatelj može lišiti kupca prava na korištenje internetske trgovine, kao i ograničiti mu pristup nekim ili svim resursima internetske trgovine, s trenutnim učinkom, u slučaju da kupac prekrši odredbe, posebno kada kupac:

 • dali neistinite, netočne ili zastarjele podatke prilikom registracije u online trgovini, dovodeći u zabludu ili kršeći prava trećih strana.
 • je povrijedio osobna prava trećih strana putem internetske trgovine, posebice osobna prava drugih kupaca internetske trgovine,
 • je počinio druga ponašanja koja će Prodavatelj smatrati ponašanjem koje nije u skladu s primjenjivim zakonom ili općim načelima korištenja Interneta ili štetnim za dobro ime Prodavatelja.

5. Osoba kojoj je oduzeto pravo korištenja internet trgovine ne može se ponovno registrirati bez prethodne suglasnosti Prodavatelja.

 

IV. Postupak sklapanja Ugovora o kupoprodaji

1. Prodavatelj putem Trgovine obavlja daljinsku prodaju robe iz svoje ponude. Kupac se može upoznati s glavnim karakteristikama robe prije narudžbe na stranicama Internet trgovine za pojedinu robu. Kako biste sklopili Ugovor o prodaji na daljinu putem Internetske trgovine, idite na web stranicu Internetske trgovine i odaberite Robu, poduzimajući daljnje tehničke korake na temelju poruka prikazanih Kupcu i informacija dostupnih na web stranici.

2. Odabir naručene Robe od strane Kupca vrši se dodavanjem iste u košaricu.

3. Prilikom predaje Narudžbe - do pritiska na gumb za potvrdu predaje Narudžbe - Kupac ima mogućnost izmjene unesenih podataka i odabrane Robe. Da biste to učinili, slijedite poruke prikazane kupcu i informacije dostupne na web stranici.

4. Nakon što Kupac unese sve potrebne podatke, prikazat će se sažetak poslane Narudžbe. Sažetak predane Narudžbe sadržavat će između ostalog: opis odabrane robe ili usluge, jedinične cijene robe, ukupnu cijenu, podatke o odobrenom popustu, vrijednost narudžbe i sve ostale troškove, uključujući troškove dostave, kao i adresu dostave, podatke o računu i odabrani oblik plaćanja.

5. Za slanje Narudžbe potrebno je prihvatiti sadržaj Pravilnika, unijeti osobne podatke označene kao obavezne i pritisnuti gumb: "Narudžba s obvezom plaćanja". Slanje narudžbe svaki put zahtijeva prethodno čitanje Pravilnika i prihvaćanje njegovih uvjeta kao obvezujućih.

6. Nakon izvršene narudžbe, Kupac će na navedenu e-mail adresu primiti potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu na trajnom mediju s važećim sadržajem Pravilnika. Ugovor se smatra sklopljenim primitkom potvrde narudžbe od strane Prodavatelja.

7. U slučaju nedostupnosti neke od Roba obuhvaćenih Narudžbom ili roka isporuke duljeg od 14 dana, Kupac će o tome biti odmah obaviješten bez potvrde sklapanja ugovora na daljinu te može odlučiti o načinu izvršenja narudžbe (prihvaćanje naznačeno vrijeme isporuke; ispunjenje narudžbe u vezi s nekom Robom; otkazivanje narudžbe u cijelosti).

8. U slučaju izostanka primitka potvrde o sklopljenom ugovoru na daljinu na trajnom mediju na e-mail adresu koju je naveo Kupac ili ne primitka informacije o nedostupnosti neke od Roba unutar 24 sata od predaje narudžbe, Kupac treba odmah kontaktirati Prodavatelja.

9. Kupoprodajni ugovor sklapa se na hrvatskom jeziku, a njegov sastavni dio su odredbe ovog Pravilnika u dijelu koji nije u suprotnosti sa samim kupoprodajnim ugovorom.

10. Snimanje, osiguranje i dijeljenje podataka o narudžbi i Pravilnika odvija se u obliku poruke poslane na e-mail adresu koju je naveo Kupac. Kupci koji su postavili račun u internetskoj trgovini imaju dodatni pristup svojim prethodnim narudžbama u sklopu funkcionalnosti internetske trgovine.

 

V. Isporuka

1. Dostava Robe ograničena je na područje Hrvatske i odvija se na adresu koju je Kupac naveo prilikom predaje Narudžbe. Dostava Robe izvan granica Hrvatske odvija se prema individualnim dogovorima između Prodavatelja i Kupca.

2. Dostava naručene robe vrši se putem kurirske službe. Iz logističkih razloga, Prodavatelj ne nudi mogućnost osobnog preuzimanja Narudžbe u svojoj stacionarnoj trgovini ili bilo kojem drugom mjestu.

3. Dostava je u pravilu besplatna, neovisno o načinu plaćanja po izboru Kupca i mjestu dostave. Svi dodatni troškovi dostave mogu biti navedeni kao opcija prilikom naručivanja i zahtijevat će kupčevo odobrenje.

4. Rok isporuke je do 23 radna dana, s time da je rok izrade do 11 radnih dana, a rok isporuke do 7 radnih dana. Vrijeme isporuke računa se od datuma potvrde narudžbe Kupca od strane Prodavatelja.

5. Ako je Kupac Potrošač, Prodavatelj snosi rizik slučajnog oštećenja ili gubitka Robe tijekom transporta. Kupac je dužan pregledati pošiljku na vrijeme i na način koji je prihvaćen za pošiljke ove vrste. Ako je Roba isporučena s očitim oštećenjima ili gubicima tijekom prijevoza, Kupac treba, ako je moguće, prijaviti takav nedostatak prijevozniku (kuriru) i Prodavatelju što je prije moguće te poduzeti druge radnje potrebne za utvrđivanje moguće odgovornosti prijevoznika. , posebno potvrdom stanja pošiljke. Kašnjenje u prijavi takvog nedostatka ne uzrokuje nikakve negativne posljedice za kupca, a posebice ne utječe na odgovornost prodavatelja za nesukladnost robe s ugovorom (točka IX. Pravilnika). No, brža obavijest o uočenoj šteti nastaloj tijekom transporta omogućit će Prodavatelju brže prepoznavanje reklamacije te će Prodavatelju omogućiti vlastite zahtjeve protiv prijevoznika ili osiguravatelja prijevoza.

 

VI. Cijene i načini plaćanja

1. Cijene Robe prikazane na web stranici Internet trgovine izražene su u eurima i uključuju sve komponente, uključujući PDV i carinu.

2. Kupac ima mogućnost plaćanja cijene:

- PayPal plaćanje

- Stripe plaćanje

- Braintree plaćanje

3. Kupac je dužan izvršiti plaćanje u roku od 7 dana od primitka potvrde o sklopljenom Ugovoru od strane Prodavatelja, osim ako se nije odlučio na plaćanje pouzećem u slučaju plaćanja pouzećem.

4. Ukoliko je Kupac zainteresiran za dobivanje PDV računa, dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja prilikom predaje narudžbe (odabirom odgovarajuće opcije u obrascu narudžbe) te Prodavatelju dostaviti podatke potrebne za ispravno izdavanje PDV računa. . Prodavatelj može prije plaćanja izdati dokument koji je temelj za plaćanje - predračun.

 

VII. Uvjeti otkazivanja i promjene specifikacije narudžbe

S obzirom na profil djelatnosti prodavatelja, dakle personalizacija svakog proizvoda, nakon finaliziranja transakcije, promjene specifikacije te otkazivanje narudžbe nije moguće.

 

VIII. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu

Prodavatelj obavještava da je većina Robe ponuđene u Internet trgovini u potpunosti izrađena prema individualnoj narudžbi Kupca i prilagođena njegovim potrebama. Većina robe ponuđene u Internet trgovini stoga je negotova roba, proizvedena prema specifikacijama potrošača ili služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba. Prema čl. 38. toč. 3. Zakona o pravima potrošača, u odnosu na ugovore čiji je predmet predmetna roba, potrošač nema pravo odustati od ugovora sklopljenog na daljinu.
Imajući u vidu gore navedeno, Prodavatelj napominje da se dolje opisano pravo na odustanak od ugovora na daljinu odnosi samo na proizvode iz kolekcije Valentina (garniture namještaja).

1. Kupac potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga sukladno odredbama Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. godine. Rok od četrnaest dana počinje teći od preuzimanja robe od strane kupca ili treće osobe koju on odredi, osim prijevoznika, a u slučaju dosta robe koja se isporučuje odvojeno, u serijama ili u dijelovima, od preuzimanja posljednja roba, njezina serija ili dio. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Izjavu o odustajanju od ugovora možete podnijeti na bilo koji način, primjerice putem:

2. Kupac također može podnijeti izjavu o odustajanju od ugovora na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014., čiji se predložak također nalazi u nastavku Pravilnika. Ovaj predložak se dodatno isporučuje uz potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu na trajnom mediju.

3. U slučaju odustajanja od ugovora od strane Kupca, Prodavatelj će odmah – a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka izjave Kupca o odustajanju od ugovora – vratiti Kupcu sva plaćanja koja je izvršio, uključujući troškove dostave artikla.

4. Ako je Kupac odabrao način dostave robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi Kupcu dodatne troškove koje je imao, a koji prelaze troškove najjeftinijeg uobičajenog načina dostave. nudi Prodavatelj.

5. Prodavač će izvršiti povrat plaćanja koristeći isti način plaćanja koji je koristio kupac.

6. Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od kupca do primitka robe ili dok kupac ne dostavi dokaz o povratu, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.

7. U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac je dužan odmah, u roku od najviše četrnaest dana, vratiti kupljenu robu u cijelosti (zajedno s, između ostalog, Uputama za korištenje i drugom dokumentacijom), u stanju koje ne prelazi način uporabe koji je potreban za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja stvari. Kupac snosi izravne troškove povrata robe. Kako bi ispoštovali rok, dovoljno je vratiti artikl prije njegovog isteka. Preporuča se vratiti kupljenu robu u tom roku na sljedeću adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpičko.

8. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe kao posljedice njezine uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe, osim ako Prodavatelj nije obavijestio potrošača o pravo na ugovaranje u skladu sa zahtjevima čl. 12 sek. 1. točka 9. Zakona od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača. S obzirom na predmet prijevoza, Prodavatelj preporuča, ali ne zahtijeva osiguranje dostave uz povrat robe.

9. Potrošač nema pravo odustati od ugovora na daljinu u odnosu na ugovore:

 • za pružanje usluga, ako je poduzetnik u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost potrošača, koji je prije početka pružanja usluge upoznat da nakon izvršenja usluge od strane poduzetnika, gubi pravo povući se.
 • u kojoj cijena ili naknada ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja, a koja se mogu dogoditi prije isteka roka za odustanak od ugovora o uslugama sa svojstvima koje je potrošač naveo u narudžbi postavio sam ili je usko povezan s njegovom osobom .
 • u kojima je predmet usluge nemontažni proizvod, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba.
 • u kojima je predmet usluge roba koja se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja.
 • u kojima je predmet usluge roba isporučena u zatvorenoj ambalaži, koja se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave.
 • u kojima je predmet usluge roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke neraskidivo povezana s drugim artiklima.
 • koje su predmet usluge alkoholna pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a isporuka se može izvršiti tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu tijekom na koje poduzetnik nema kontrolu.
 • u kojem je potrošač izričito zahtijevao da poduzetnik dođe kod njega radi hitnog popravka ili održavanja; ako poduzetnik pruža dodatne usluge osim onih koje potrošač traži ili isporučuje stvari koje nisu rezervni dijelovi potrebni za obavljanje popravka ili održavanja, potrošač ima pravo odustati od ugovora u vezi s dodatnim uslugama ili artiklima.
 • koje su predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom paketu, ako je paket otvoren nakon dostave.
 • za isporuku novina, časopisa ili časopisa, s izuzetkom ugovora o pretplati.
 • zaključen javnom dražbom.
 • za pružanje usluga smještaja osim u rezidencijalne svrhe, prijevoz robe, iznajmljivanje automobila, gastronomiju, usluge vezane uz slobodno vrijeme, zabavu, sportska ili kulturna događanja, ako je ugovorom određen dan ili razdoblje pružanja usluge.
 • za isporuku digitalnog sadržaja koji nije snimljen na materijalnom mediju, ako je izvršenje usluge započelo uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak od ugovora i nakon što ga je poduzetnik obavijestio o gubitku prava na odustanak od ugovora.

 

IX. Reklamacije u vezi s Robom

Primjenjuje se na kupca koji je potrošač:

1. Sva roba ponuđena u Trgovini potpuno je nova, bez pravnih nedostataka i legalno je uvedena na hrvatsko tržište. Prodavatelj ima zakonsku obvezu isporučiti robu bez nedostataka. Odgovornost Prodavatelja za kvalitetu usluge propisana zakonom regulirana je opće važećim odredbama o nesukladnosti robe s ugovorom, posebice poglavljem 5a Zakona od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača.

2. U slučaju neusklađenosti robe s ugovorom, Kupac može podnijeti pritužbu Prodavatelju u bilo kojem obliku, a posebno u pisanom obliku na sljedeću adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko ili putem e-pošte na sljedeću adresu: service@artforma.com.hr. U prigovoru se preporuča:

 • pružanje informacija o predmetu pritužbe, posebno vrsti i datumu kvara
 • definiranje zahtjeva u pogledu načina otklanjanja nedostatka (zamjena robe novom, popravak robe, a zatim sniženje cijene ili odustajanje od ugovora)
 • navođenje podataka za kontakt podnositelja pritužbe

što će olakšati i ubrzati razmatranje pritužbe od strane Trgovine. Preporuke navedene u prethodnoj rečenici samo su neobvezujuće smjernice i ni na koji način ne utječu na učinkovitost pritužbi podnesenih bez pružanja preporučenih informacija.

3. Ukoliko je potrebno razmotriti reklamaciju, Kupac je dužan Prodavatelju dostaviti robu koja je predmet reklamacije, a koja podliježe popravku ili zamjeni. Prodavatelj preuzima robu od kupca o svom trošku. Ako je roba ugrađena prije nego što je otkrivena nesukladnost robe s ugovorom, Prodavatelj nakon popravka ili zamjene robu rastavlja i ponovno sastavlja ili te radnje obavlja o svom trošku.

4. Kako bi se ubrzalo ispitivanje prigovora, Kupac može omogućiti ispitivanje prigovora na daljinu, posebice dostavom fotografija ili omogućavanjem uvida u videokonferencijskom načinu rada. Kako bi izbjegao neugodnosti, Kupac može iskoristiti mogućnost daljinskog ispitivanja reklamacije iu slučaju kada je moguća isporuka proizvoda, takvom odlukom se ne ograničavaju prava Kupca.

5. Prodavatelj je dužan odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 14 dana od dana njegovog primitka. U slučaju zahtjeva za zamjenu robe, otklanjanje nedostataka ili podnošenje izjave o odustajanju od ugovora temeljem odredbi o nesukladnosti robe s ugovorom (poglavlje 5.a Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. prava), Kupac je dužan Prodavatelju dati robu koja je predmet popravka ili zamjene.

6. Ukoliko Prodavatelj ocijeni da je reklamacija neopravdana, roba će biti isporučena Kupcu zajedno s relevantnim podacima.

7. U slučaju neopravdanog nepreuzimanja robe, Kupac može sam preuzeti robu sa skladišta Prodavatelja u prigodnom terminu (radnim danom od 9 do 15 sati) nakon što obavijesti Prodavatelja o odabranom datumu. Eventualna ponovna isporuka robe od strane Prodavatelja ili dostava na drugu naznačenu adresu moguća je posebnim dogovorom između Prodavatelja i Kupca.

8. Prodavatelj je odgovoran za nesukladnost robe s ugovorom koja postoji u trenutku isporuke i otkrivena je u roku od dvije godine od tog trenutka. Pretpostavlja se da je nesukladnost robe s ugovorom, koja je postala očita u roku od dvije godine od trenutka isporuke robe, postojala u trenutku isporuke, osim ako se dokaže drugačije ili se pretpostavka ne može uskladiti s prirodom robe ili prirodu nesukladnosti robe s ugovorom. .

9. U slučaju neke Robe, Prodavatelj daje dodatno jamstvo pod uvjetima navedenim u jamstvenom dokumentu. Jamstvo koje daje Prodavatelj ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava Kupca koji je Potrošač prema odredbama o nesukladnosti robe s ugovorom.

Primjenjuje se na klijente koji nisu potrošači:

1. U slučaju kupaca koji nisu potrošači u smislu točke I. pododjeljka 2. ovih Pravila, sukladno čl. 558 § 1 Građanskog zakonika, stranke isključuju odgovornost prodavatelja prema jamstvu za nedostatke prodanog predmeta.

2. Isključiva odgovornost prema jamstvu iz prethodne točke ne sprječava Prodavatelja da odobri jamstvo za odabranu Robu ili tijekom individualnih pregovora s Kupcem koji nije Potrošač.

 

X. Prigovori u vezi s pružanjem elektroničkih usluga

1. Prodavatelj poduzima korake kako bi osigurao pravilan rad Internet trgovine, u mjeri u kojoj proizlazi iz trenutnog tehničkog znanja te se obvezuje u razumnom roku otkloniti sve nepravilnosti prijavljene od strane Kupca.

2. O svim nepravilnostima ili smetnjama u radu Internet trgovine Kupac može obavijestiti Prodavatelja. Nepravilnosti u radu Internet trgovine potrebno je prijaviti elektroničkim putem na sljedeću e-mail adresu: service@artforma.com.hr

3. U prigovoru na nepravilnosti u radu Internet trgovine potrebno je navesti vrstu i datum nepravilnosti.

4. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana njegovog primitka.

 

XI. Izvansudske metode rješavanja pritužbi i ostvarivanja zahtjeva

1. Prodavatelj obavještava o mogućnosti korištenja izvansudskih metoda rješavanja prigovora i ostvarivanja odštetnih zahtjeva. Njihovo korištenje je dobrovoljno i može se dogoditi samo ako se obje strane u sporu s tim slože.

 • Zahtjev za pokretanje postupka za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova povodom sklopljenog Ugovora o kupoprodaji potrošač može podnijeti Trgovinskoj inspekciji, sukladno čl. 36. Zakona od 15. prosinca 2000. o trgovinskoj inspekciji (Zakonski vjesnik 2001. br. 4, točka 25, s izmjenama i dopunama).
 • Potrošač također može podnijeti zahtjev za rješavanje spora u svezi sklopljenog kupoprodajnog ugovora pred stalnim arbitražnim sudom koji djeluje pri nadležnom vojvođanskom inspektoratu Trgovinske inspekcije, sukladno čl. 37. Zakona od 15. prosinca 2000. o trgovinskoj inspekciji (Zakonski vjesnik 2001. br. 4, točka 25, s izmjenama i dopunama).
 • Europska komisija također nudi platformu za online rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika (ODR platforma). Dostupan je na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Detaljne informacije o rješavanju potrošačkih sporova, uključujući mogućnost da potrošač koristi izvansudske metode rješavanja pritužbi, ostvarivanje zahtjeva i pravila pristupa tim postupcima dostupne su u sjedištu i na web stranicama vojvođanskih inspektorata za trgovinu Inspekcija i na: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Završne odredbe

1. Eventualni sporovi u svezi s realizacijom kupoprodajnih ugovora između Prodavatelja i Kupca rješavat će se u prvom redu pregovorima, au namjeri da se spor riješi mirnim putem.

2. Za rješavanje svih sporova između Prodavatelja i Kupca koji nije Potrošač nadležan je sud prema sjedištu Prodavatelja.

3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe važećeg prava, posebno odredbe Zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik (pročišćeni tekst, Službeni glasnik iz 2014., točka 121, s izmjenama i dopunama) i Zakon od 30. svibnja 1964. 2014. o pravima potrošača (Zakonski glasnik iz 2014., točka 827).

4. Na ugovore sklopljene s Prodavateljem primjenjuje se poljsko pravo. U slučaju potrošačkih ugovora poštivat će se obvezujuće odredbe zemlje prebivališta potrošača, a potrošač je zaštićen ovim odredbama bez obzira na izbor poljskog prava kao mjerodavnog prava.

Predložak obrasca za povlačenje

(ovaj obrazac potrebno je ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

- FORAM društvo s ograničenom odgovornošću sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Ja/mi(*) _________________________________________________________________ ovim putem obavještavamo/mi (*) o mom/našem povlačenju iz ugovora o prodaji sljedećih artikala(*) ugovora o isporuci sljedećih artikala(*) ugovora za poseban zadatak koji uključuje izvođenje sljedećih stavki(*)/ za pružanje sljedeće usluge(*)

– Datum sklapanja ugovora(*)/primika(*)

__________________________________________

– Ime i prezime potrošača(a)

__________________________________________

– Adresa potrošača(a)

__________________________________________

– Potpis potrošača (samo ako se obrazac šalje na papiru)

– Datum__________________________________________________________________________________

(*) Izbrišite prema potrebi.

Pogledajte naše recenzije na  

Vidi više